Logo Sylwia Jasińska - terapia ruchem, trening terapeutyczny, joga i medytacja, blackroll rolowanie, trening personalny | Warszawa Mokotów
Logo Sylwia Jasińska - terapia ruchem, trening terapeutyczny, joga i medytacja, blackroll rolowanie, trening personalny | Warszawa Mokotów

Jednorazowa konsultacja 200 zł

Karnet 4 treningów 720 zł

Karnet 8 treningów 1360 zł

Karnet 12 treningów 1920 zł

 

Treningi prowadzę:

 w studiu treningowym (obowiązuje karnet studia), 

na siłowni (obowiązuje zakup karnetu siłowni), 

z dojazdem do klienta (do karnetu należy doliczyć 5% wartości karnetu)

• Treningi trwają 60 minut.

• Warunkiem rezerwacji i uczestniczenia jest wykupienie karnetu. Karnet jest ważny 30 dni od pierwszego dnia zajęć.

• Trening odwołany później niż do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym, traktowany jest jako odbyty.

• Trening można odwołać do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym, można też odrobić w innym, ustalonym terminie.

• W razie rezygnacji lub niewykorzystania karnetu w przeciągu 30 dni, płatność nie jest zwracana.

• W razie odwołania treningu przeze mnie lub jeśli wypadną dni wolne, karnet zostaje przedłużony.

• Dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy, należy zgłosić przed zajęciami. Nie zgłoszenie problemów zdrowotnych wyłącza moją odpowiedzialność za ewentualne szkody na osobie powstałe w trakcie zajęć. Kobiety w ciąży lub menstruacji również powinny wcześniej powiadomić mnie o tym fakcie.

• Nie biorę odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych beze mnie, samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje przeze mnie podane.

• Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zgłosić.

Jeśli chcesz mnie lepiej poznać i dowiedzieć się więcej o zajęciach, które prowadzę sprawdź mojego bloga oraz profile w mediach społecznościowych.